Presentació del PAM

L’Ajuntament de Cardona comença el 2021 podent aprovar i disposar, per primera vegada, d’un pla d’actuació on es recullen els objectius i actuacions a desenvolupar durant aquest mandat corporatiu i que han de guiar les polítiques públiques del govern municipal.

Una actuació orientada a assolir la missió, concretada en el mateix Pla, de millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Cardona, oferint serveis de qualitat i fomentant el diàleg i la participació de tota la població, per tal de fer avançar el municipi.

Cardona és una població amb una història rica i un dels conjunts patrimonials de més valor històric i natural de tot el país, que ha patit crisis importants, especialment la soferta arran del tancament de la nostra indústria minera l’any 1991. Però el municipi ha sabut reeixir i fomentar la seva activitat, potenciant els seus valors propis i endògens, en una aposta per reforçar la seva singularitat i promoure un model de desenvolupament econòmic i social harmònic i identificat amb el territori.

D’acord amb això, les polítiques públiques municipals que es preveu desenvolupar en els propers anys, i recollides en els diferents objectius estratègics del PAM, s’adrecen a fer possible aquesta reactivació i millora de qualitat de vida de la població de Cardona, que guien tota l’actuació del govern municipal.

Aquest PAM té una doble finalitat, igualment important: servir de full de ruta per guiar i avaluar l’actuació en aquest mandat i promoure una administració més transparent, on la ciutadania conegui quins són els projectes i les accions que es portaran a terme a pel govern local.

L’elaboració del pla ha estat possible gràcies a l’ajut de la Diputació de Barcelona, que ha liderat un procés on s’han portat a terme diverses sessions de treball, tant a nivell polític, per tal de recollir les diferents prioritats i projectes d’aquest govern, com a nivell tècnic, per concretar els objectius més específics i programes en els quals es plasmarà l’actuació municipal.

Cardona és un municipi amb un passat de gran rellevància històrica, que afronta el present amb optimisme i que vol treballar per un futur de noves oportunitats. Aquest Pla permetrà orientar l’acció d’aquest govern i treballar per aconseguir-ho, buscant sempre la màxima implicació i participació de la ciutadania i d’un teixit associatiu que sempre ha demostrat la seva fortalesa.

Tenim molta feina per endavant, però tota l’energia per afrontar-la.

L'equip de govern